Wypadek w pracy – odszkodowanie

Niestety coraz częściej dochodzi do wypadków na drodze, jak również w miejscu pracy. Powinniśmy sobie zdawać sprawę, że jeżeli jesteśmy poszkodowani w takich zajściach, to wtedy przysługuje na prawo na to, aby ubiegać się o należycie wysoką kwotę odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej. Odszkodowanie wypadkowe wypłacane jest przez firmę ubezpieczeniową.

Powinna to być kwota, która daje możliwość na pokrycie strat.
Odszkodowanie za wypadek – na co zwrócić uwagę?
Głównie kwota odszkodowania powinna być dobrze dopasowana do stopnia oraz wielkości strat poniesionych przez osoby poszkodowane. Bardzo często straty te obejmują nie tylko uszkodzony sprzęt czy mienie, ale też uszczerbek na zdrowiu. A w tak zaistniałej okoliczności niezbędne jest podjęcie niezbędnego leczenia, które może obejmować hospitalizację, wizyty u lekarzy profesjonalistów, zabiegi rehabilitacyjne, jak również terapię u psychologów. Także za te działania przysługuje nam odszkodowanie. Podstawą do dochodzenia odszkodowania jest zgromadzenie stosownej dokumentacji, która potwierdza wszystkie poniesione środki finansowe na powrót do normalnego funkcjonowania, a zatem np rachunki za zakupiony leki czy masaże rehabilitacyjne. Bez zgromadzenia odpowiedniej dokumentacji bardzo ciężko będzie nam uzyskać odszkodowanie od ubezpieczyciela. Jeżeli już mamy z tym problem, to możemy korzystać z fachowej pomocy prawnej. Odszkodowanie za wypadek w pracy najczęściej wypłacane jest z zakładu ubezpieczeń społecznych, nierzadko możliwe jest również zyskanie dodatkowego odszkodowania od pracodawcy.

Więcej informacji: Odszkodowanie za wypadek w pracy.