Odszkodowanie za wypadek – jak uzyskać?

Jeżeli ponieśliśmy straty w wyniku wypadku drogowego albo w miejscu pracy, to wówczas powinno się ubiegać się o odszkodowanie, które wypłacane jest przykładowo przez firmę ubezpieczeniową. Podstawą roszczenia jest zgromadzenie odpowiedniej dokumentacji, która potwierdza poniesione straty oraz środki finansowe przeznaczone np na powrót do zdrowia. Warto zdawać sobie sprawę, że szkoda z OC sprawcy powinna być wypłacona w odpowiedniej wysokości, która w pełni pokrywa poniesione przez nas straty.

Odszkodowanie od ubezpieczyciela – co warto wiedzieć?
Przede wszystkim odszkodowanie może być wypłacane w bardzo wielu przypadkach, nie są to jedynie wypadki drogowe przy stłuczki. Do tej kategorii zdarzeń zalicza się też wypadek w pracy. Standardowo w takim wypadku odszkodowanie jest poszkodowanemu pracownikowi wypłacane z zakładu ubezpieczeń społecznych. Warto zdawać sobie sprawę jednakże, że jeśli doszło do naruszenia zasad BHP w miejscu pracy, to wtedy możemy ubiegać się o dodatkowe odszkodowanie od pracodawcy. Ostatecznie sprawę można skierować do sądu, jeśli ubezpieczyciel albo pracodawca uchyla się od obowiązku wypłaty należnego odszkodowania. Bez wątpienia fundamentem jest uszczerbek na zdrowiu. W takiej okoliczności osoba poszkodowana musi podjąć konieczne kroki, które pozwolą jej powrócić do zwykłego funkcjonowania, a więc na przykład podjąć się leczenia, rehabilitacji czy terapii. Jeśli mamy problem z uzyskaniem odszkodowania, wtedy możemy korzystać z pomocy kancelarii odszkodowawczych, które specjalizują się w prowadzeniu takich spraw.

Sprawdź również informacje na stronie: wypadek w pracy.