Odszkodowanie komunikacyjne

Do wypadków drogowych na nieszczęście dochodzi coraz częściej. Bez wątpienia najlepiej kiedy wszystko kończy się tylko na strachu, w razie potrzeby drobnych uszkodzeniach pojazdu. Sytuacja staje się natomiast trudniejsza, o ile w wypadku zdarzenia komunikacyjnego dochodzi do poważnych urazów, takich jak złamania.

Pamiętajmy, że jeżeli już zostaliśmy poszkodowani w wypadku, to mamy prawo ubiegać się o odszkodowanie po wypadku, które powinno być wypłacone z OC sprawcy, czyli przez firmę ubezpieczeniową, z którą umowę ma podpisaną sprawca.
Wypadek na drodze – odszkodowanie
Przede wszystkim odszkodowanie wypłacane z OC sprawcy przeznaczone jest na pokrywanie kosztów, które wiążą się z naprawą auta, wymianą uszkodzonych części. Nie zapominajmy natomiast o tym, że o ile doznaliśmy bardzo poważnego uszczerbku na zdrowiu, to wtedy powinny być nam wypłacone środki finansowe przeznaczone na hospitalizację, leczenie czy rehabilitację. Odszkodowanie powinno dotyczyć też opieki psychiatrycznej i psychologicznej, która tyczy się traumy po wypadku. Co za tym idzie, wypadek komunikacyjny pociąga za sobą wiele bardzo poważnych konsekwencji, między innymi takich jak wypłata odszkodowania na rzecz osoby poszkodowanej, a czasem również urodziny osoby, która zginęła w wypadku komunikacyjnym. A przy tym, odszkodowanie za wypadek powinno być w stosownej wysokości, a więc dopasowane do wielkości strat, a więc uszkodzenia pojazdu, jak też zakresu leczenia czy zakresu strat moralnych poniesionych przez osoby poszkodowane w wyniku wypadków drogowych i zdarzeń komunikacyjnych.

Więcej informacji: odszkodowanie po wypadku.