Turnusy rehabilitacyjne PFRON

Turnusy rehabilitacyjne PFRON służą poprawie zdrowia uczestników i nabraniu sił na dalsze lata walki o zdrowie. Grupy rehabilitacyjne liczą mniej niż 20 osób, co umożliwia na indywidualne podejście do w zasadzie każdego pacjenta. Turnus może posiadać charakter zarówno stacjonarny jak i niestacjonarny.

Opiekunowi osoby o znacznym albo umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dofinansowanie pobytu, pod warunkiem że lekarz specjalista uzasadni konieczność pomocy opiekuna. Jakie dokumenty powinno się złożyć celem ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON? Po pierwsze należy złożyć wniosek o dofinansowanieuczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, a następnie konieczne jest dołączenie skierowania na turnus wypełnione przez lekarza prowadzącego. Kopia orzeczenia o niepełnosprawności oraz oświadczenie o wysokości dochodu w rodzinie a także liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym to kolejne konieczne dokumenty. Wszystkie pisma urzędowe powinno się złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Osoba niepełnosprawna znajdująca się w trudnej sytuacji rodzinnej otrzymuje o 40% wyższe dofinansowanie. PCPR rozpatruje wszystkie wnioski w terminie 30 dni od złożenia kompletnych dokumentów. Po otrzymaniu pozytywnej wyborów zainteresowani samodzielnie wybierają miejsce turnusu, przykładowo turnusy rehabilitacyjne PFRON Kołobrzeg. Turnusy rehabilitacyjne PFRON to szansa na lepsze jutro i większą samodzielność później. Co ciekawe turnusy te przyczyniają się do zaktywizowanie uczestników w życie społeczności, dzięki czemu rehabilitacja przebiega w szybszym tempie i jest bardzo efektywna.

Sprawdź tutaj: turnusy rehabilitacyjne PFRON.