Profesjonalna wycena biznesu

Z różnych względów potrzebna jest Tobie wycena spółki? Sprawdź zatem jakie metody najczęściej wykorzystywane są w ramach takiego działania. Z czystej teorii na początku powinno się podzielić wyceny ze względu na ogólną klasyfikację. Stąd też mogą to być odmiany majątkowe, porównawcze albo dochodowe.

Z kolei każda dziedzina posiada też własne osobne podkategorie. O nich powiemy sobie już teraz (źródło informacji: wycena spółki). Dzieląc kategorię majątkową można wyróżnić takie sposoby jak forma skorygowanych aktywów netto, metoda wartości likwidacyjnej, forma księgowa a także metoda wartości odtworzeniowych. Metody majątkowe wykorzystuje się w momencie, o ile interesuje nas wycena firmy w kontekście jej likwidacji. Wówczas można w prosty sposób określić dokładny majątek, który zostanie w momencie spłaty wszelkich zadłużeń i zobowiązań. Najczęściej stosowaną metodą jest natomiast forma dochodowa. Tak przeprowadzona wycena spółki również podlega różnym podkategoriom (więcej informacji na stronie: wycena firmy). Tutaj można wyróżnić metodę DCF (discounted cash flow, a więc zdyskontowane przepływy pieniężne), metodę zdyskontowanych dywidend a także metodę zdyskontowanych profitów. Wymienione metody można też podzielić na różne podkategorię, ale w tym artykule pominiemy to zagadnienie. W tym momencie przejdziemy do ostatniej metody, która może być zastosowana, aby wycena spółki została przeprowadzona w sposób fachowy. Jest to oczywiście wymieniona już na początku metoda porównawcza. Na prawdę często nazywa się ją również jako wycenę mnożnikową, a w praktyce chodzi tutaj o oszacowanie wartości przedsiębiorstwa poprzez ranking z innymi firmami.

Więcej: wycena firmy.