Wycena spółki, firmy, przedsiębiorstwa

Z różnorakich względów potrzebna jest Tobie wycena spółki? Sprawdź zatem jakie metody najczęściej wykorzystywane są w ramach takiego działania. Z czystej teorii na początku należy podzielić wyceny ze względu na ogólną klasyfikację. Stąd też mogą to być odmiany majątkowe, porównawcze albo dochodowe.

Z kolei każda dziedzina posiada także swoje osobne podkategorie. O nich powiemy sobie już teraz (polecana strona: wycena przedsiębiorstwa). Dzieląc kategorię majątkową można wyróżnić takie sposoby jak metoda skorygowanych aktywów netto, metoda wartości likwidacyjnej, forma księgowa oraz metoda wartości odtworzeniowych. Metody majątkowe używa się w momencie, jeśli interesuje nas wycena firmy w kontekście jej likwidacji. Wówczas można w intuicyjny sposób określić dokładny majątek, który zostanie w momencie spłaty wszelkich zadłużeń i zobowiązań. Najczęściej stosowaną metodą jest jednakże forma dochodowa. Tak przeprowadzona wycena spółki również podlega różnym podkategoriom (warto także zobaczyć: wycena firmy). Tutaj można wyróżnić metodę DCF (discounted cash flow, a zatem zdyskontowane przepływy pieniężne), metodę zdyskontowanych dywidend a także metodę zdyskontowanych zysków. Wymienione metody można także podzielić na różnorodne podkategorię, ale w tym artykule pominiemy to zagadnienie. W tym momencie przejdziemy do ostatniej metody, która może być zastosowana, aby wycena spółki została przeprowadzona w sposób fachowy. Jest to bez wątpienia wymieniona już na początku metoda porównawcza. Na prawdę bardzo często nazywa się ją także jako wycenę mnożnikową, a w praktyce chodzi tutaj o oszacowanie wartości przedsiębiorstwa poprzez ranking z innymi firmami.

Źródło: wycena przedsiębiorstwa.