Pieczęć elektroniczna

Coraz więcej przedsiębiorców inwestuje w innowacyjne rozwiązania, które znacząco ułatwiają między innymi podpisywanie, jak też przesyłanie umów klientom oraz kontrahentom. Takim właśnie praktycznym rozwiązaniem jest podpis kwalifikowany poznań, który dzięki platformie www możemy uzyskać bardzo szybko, dzięki przeprowadzonej przez konsultanta wideo weryfikacji tożsamości.
Pieczęć i podpis elektroniczny – co musimy mieć świadomość tego na ich temat?
Na początku trzeba wyjaśnić, że pieczec elektroniczna poznań jest odpowiednikiem podpisu kwalifikowanego dla osób fizycznych, jednak pieczęć dotyczy osób prawnych, a zatem na przykład spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych czy także urzędów a także instytucji.

Powinno się jednak pamiętać, że co do zasady pieczęć oraz podpis mogą być stosowane na różnorakich typach dokumentów, a więc np fakturach wystawianych elektronicznie, powiadomieniach, polisach, wyciągach bankowych, powiadomieniach urzędniczych. Pamiętajmy także o tym, że podpis kwalifikowany poznań może być stosowany na dokumentacji firmowej, ponadto może służyć do autoryzowania transakcji. Trzeba wspomnieć też o tym, że umożliwia nam dostęp do serwisów inwestycyjnych. Dodatkowo, zarówno podpis elektroniczny, jak także pieczęć kwalifikowana są narzędziami służącymi do podpisywania dokumentów, które uznawane jest na terenie wszystkich krajów Unii Europejskiej. Jest to narzędzie kompatybilne z obowiązującymi przepisami a także certyfikowane, które zapewnia autentyczność oraz wiarygodność przesyłanych dokumentów.

Zobacz również: podpis kwalifikowany poznań.